Herschept - S01 / A01

Afl. 1: Wanneer de mens leven bouwt

Een podcastserie over hoe de mens leven herschept door het bouwen van een synthetische cel

Tien jaar lang bouwen onderzoekers van zes onderzoeksinstituten aan deze kunstmatige cel. Deze cel zou ons uiteindelijk het antwoord kunnen geven op de vraag: ‘hoe het leven werkt’. Maar wat betekent dit voor ons als mens? Wat kan de invloed van de synthetische cel zijn op de samenleving? En hoe denkt een internationale groep experts hierover? Dat ga ik deze aflevering onderzoeken.


Ik ben Mies Loogman en samen met het Rathenau Instituut duik ik in de onbekende wereld van synthetische cellen. In deze serie onderzoek ik hoe de mens met het maken van een synthetische cel het leven herschept.  


Deze serie is ontstaan vanuit nieuwsgierigheid, en ook noodzaak. Want de synthetische cel gaat over grote vragen. Over ons bestaan en de manier waarop we met elkaar en met technologie samenleven. Over onze visies op wat leven is. En over onze toekomst. Het is hoog tijd om met elkaar in gesprek te gaan over leven met of zonder synthetische cellen. Maar dat gaat eigenlijk alleen als je begrijpt wáár het overgaat, als het tastbaar wordt.

company logo

Over Herschept

Het Rathenau Instituut presenteert in samenwerking met designer Mies Loogman de podcastserie ‘Herschept’. Daarin onderzoekt Mies hoe de mens leven herschept door het bouwen van een synthetische cel. In drie afleveringen neemt ze je mee in haar zoektocht naar antwoord op vragen als: waarom willen we deze cel, hoe ziet het onderzoek naar een kunstmatige cel eruit en wat betekent deze ontwikkeling voor de samenleving?

De podcastserie gaat in het najaar van 2021 in première op de website van het Rathenau Instituut en is mede mogelijk gemaakt door het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.

Lees het interview met Mies over het project op de website van het Rathenau Instituut: https://www.rathenau.nl/nl/maatschappelijk-en-politiek-debat-over-bio-ethiek/herschept-een-podcast-over-de-synthetische-cel 

Lees het achtergrond artikel over aflevering 1: https://www.rathenau.nl/nl/maatschappelijk-en-politiek-debat-over-bio-ethiek/aflevering-1-van-herschept-een-podcast-over-de 

Luister via ...

Volg ons op ...