Innovatief Zuyd - S0 / A04

Innovatief Zuyd - Employability

Jol Stoffers leren is leven; een leven lang leren werkt beter dan een leven lang werken.

Jol Stoffers leren is leven; een leven lang leren werkt beter dan een leven lang werken. Maar wat als het steeds lastiger wordt om alle ontwikkelingen bij te houden om aan het werk te blijven. Niet alleen voor bedrijven, maar ook voor de medewerkers. Hoe hou je de menselijkheid in een snel digitalere wordende wereld en hoe blijf je als mens gemotiveerd en geïnspireerd als je steeds minder zelf lijkt te moeten doen. Het transitiethema Toekomstbestendig Bedrijfsleven richt zich op alle aspecten van gezond aan het werk blijven, en lector Jol Stoffers van het lectoraat Employability kijkt naar al die radartjes die het bedrijfsleven draaiende houden; mensen.


Employability gaat over het verkrijgen en behouden van werk. Dit kan zowel op individueel niveau bekeken worden: hoe krijgt iemand een voor hem of haar ideale loopbaan, maar ook op bedrijfsniveau en regionaal niveau. Employability heeft betrekking heeft op de vraag ‘Hoe kun je mensen trainen en opleiden, zodat ze een goede bijdrage kunnen leveren aan de toekomst van je bedrijf?'


Naast zijn baan als lector is Martijn Zoet ook host en hij gaat met Jol Stoffers in gesprek om te ontdekken hoe de onderzoeken van het lectoraat passen in het transitiethema, waar zijn lectoraat Future Proof Financial ook deel van uitmaakt. Van onderzoek naar curriculum en terug het regionaal bedrijfsleven in.


Over het lectoraat
Jol Stoffers
Martijn Zoet
Future Proof Human Capital Scan


Geproduceerd door: Castle View Studio

Muziek door: PanoSigma (Kyoto Katana Mix)

company logo

Over Innovatief Zuyd

In deze podcastserie maken we kennis met de vier regionale transitiethema's. Transities die een structurele verandering en impact teweeg gaan brengen in de regio. Transities waaraan lectoren uit al onze domeinen, door middel van praktijkgericht onderzoek, aan samenwerken. Transities waarbij ieder domein zijn eigen kennis en dynamiek inbrengt om zo gezamenlijk tot die éne transitie te komen met als doel de Limburgse bedrijven, de omgeving Limburg en de Euregio een future proof perspectief te bieden. Studenten werken daarbij, met de lectoraten en het onderwijs, multidisciplinair samen om oplossingen te vinden voor echte problemen die in de praktijk spelen bij verschillende organisaties en verschillende overheidsinstellingen.

Meer over de transitiethema's
Meer over de lectoraten

In opdracht van Zuyd Hogeschool en
Marie-José De Bie, communicatiestrateeg Regionale Transitie & Innovatie
Geproduceerd door Castle View Studio
De muziek is van PanoSigma

Luister via ...

Volg ons op ...