Drinken uit de bron - S01 / A42

Drinken uit de bron - Advent, een tijd van volhouden

Ook vandaag weer een bemoedigende boodschap met als thema: ‘Advent, een tijd van volhouden’ n.a.v. Luc. 1:5-7

Deze prediking wordt verzorgd door Ds. Paul Visser

Paul is een bekend en geliefd predikant en spreekt vandaag in zijn eigen gemeente – de Maranathakerk in Rotterdam op deze eerste adventzondag. De Advent is de tijd van voorbereiding op het kerstfeest; de tijd waarin de komst en wederkomst van Jezus Christus wordt verwacht.


Luc. 1:5-7

5 Toen Herodes koning van Judea was, leefde er een priester die Zacharias heette en tot de priesterafdeling van Abia behoorde. Zijn vrouw, Elisabet, stamde af van Aäron. 6 Beiden waren rechtvaardig in Gods ogen en leidden een onberispelijk leven, geheel volgens de geboden en wetten van de Heer. 7 Ze hadden geen kinderen, want Elisabet was onvruchtbaar, en beiden waren al op leeftijd.


Over Drinken uit de bron

In deze podcast wil ik een korte gedachte bespreken vanuit de Bijbel

Luister via ...