Crisiscommunicatie De Podcast - S01 / A25

in gesprek met Corry Brand

Zeeland Veilig als middel om alle Zeeuwen te bereiken en meer....

Corry Brand, adviseur risico- en crisiscommuniatie bij de Veiligheidsregio Zeeland. In jouw functie focus je je op het versterken van risico- en crisiscommunicatie via Zeeland Veilig. Het doel is zoveel mogelijk veiligheidspartners en andere organisaties in Zeeland betrekken bij Zeeland Veilig en op die manier alle Zeeuwen bereiken.

In gesprek over Zeeland Veilig, dat lijkt saai misschien. Maar niets bleek minder waar. Het blijkt een middel om te gebruiken voor risicocommunicatie, crisiscommunicatie en ook nafasecommunicatie. Na een brand. Na een NL Alert. Op veel momenten is Zeeland Veilig in te zetten. Waarom? Corry is helder: “Iedere Zeeuw kan een bijdrage leveren aan de veiligheid.”

Een nobel doel, maar hoe bereik je dat? Hoe ga je in gesprek op verschillende momenten over veiligheid. En wie is dan je doelgroep precies? Niet alleen de Zeeuwen, zo blijkt. Ook toeristen zijn een doelgroep, dus in bepaalde gevallen kan je zelfs in Duits informatie verwachten.

Hoe weet je nu of zo’n site succesvol is? Dit is voor een deel gebaseerd op basis van bezoekersaantallen, maar die aantallen zeggen niet alles. Uit een panelonderzoek bleek de helft van de Zeeuwen de website te kennen. Nog werk aan de winkel dus. Tegelijkertijd zorgen de mensen die de website kennen weer voor verspreiding van de informatie die op de site te vinden is naar familie en vrienden. Allemaal met als doel: het versterken van de samenredzaamheid van de samenleving.

Om zoveel mogelijk Zeeuwen te bereiken is een brede samenwerking met heel veel partijen van belang. Denk aan partijen als NorthSeaPort en Zeelandnet en ook het Rode Kruis of de KNRM. Investeren in deze partners betekent in gesprek gaan met ze over een thema, of aansluiten bij een thema dat speelt. Als de Zeeuwse KNRM stations start met communicatie over de gevaren van zwemmen in zee, dan is dat natuurlijk een mooie kans om met zo’n partij samen te werken, aldus Corry.

ZeelandVeilig is dé basiswebsite voor risico- en crisiscommunicatie, nu al. Niet alleen bij een incident waarvoor de regionale crisisorganisatie is opgeschaald, maar voor elk incident waarvoor de brandweer in actie komt met meerdere eenheid (vanaf middel-incident dus). Daarnaast voor ‘Zeeuwsbrede’ incidenten, zoals code rood voor storm onlangs. Een multi-incident dus dat in meerdere (alle) gemeenten speelt. In alle gevallen waarbij er veel impact is voor de inwoners, wordt de crisisbanner op de website van gemeenten geactiveerd.

Een discussiepunt is nog wel: hoe kader je veiligheid af? Veiligheid is zo breed, dus hoe ver ga je. Het is nog niet helemaal scherp hoe breed de communicatie over veiligheid op de website gaat zijn in de toekomst. Het is vooral van belang om aan te sluiten bij de behoefte van de samenleving, stelt Corry. Maar ook om niet in het domein te treden van de veiligheidspartners die eigen verantwoordelijkheid hebben op een bepaald veiligheidsthema.

Tot slot blijken er ook nog nieuwe ontwikkelingen gaande. Zo staat een modelonderzoek op de planning. Met dit onderzoek is het de bedoeling om twee dagen na een incident te bevolking te betrekken bij de crisiscommunicatie lessen. Hoe verliep de crisiscommunicatie volgens de inwoners? Hebben ze de informatie ontvangen? Voldeed het aan wat ze verwachten? En wat hebben ze met de informatie gedaan? Een andere ontwikkeling is het kijken naar Google analytics. “Zoeken ze naar informatie die wij niet leveren, maar wel zouden kunnen leveren?” Een laatste ontwikkeling is een app die wordt ingezet om zo nog makkelijker de doelgroepen te bereiken en mensen te betrekken. Zo kan je via de app pushnotificaties ontvangen bij een incident in een gebied waarover je hebt aangegeven dat je dan gericht informatie zou willen ontvangen. De app is eind april beschikbaar in de appstores.

Al met al een goed gesprek over het versterken van risicocommunicatie en crisiscommunicatie. Benieuwd waar ZeelandVeilig staat over twee jaar…


Over Crisiscommunicatie De Podcast

Een zoektocht naar communicatie in buitengewone omstandigheden: crisiscommunicatie. Wat maakt crisiscommunicatie zo buitengewoon? Of is het toch gewoon communicatie? Dianne Deurloo en Roy Johannink gaan hierover in gesprek met verschillende collega's uit het werkveld. Samen zijn ze daarom 'Crisiscommunicatie De Podcast' begonnen.

Dianne is trainer en interimmer op het gebied crisiscommunicatie. Roy is trainer, adviseur en onderzoeker op het gebied van incidentmanagement met een passie voor crisiscommunicatie. 

Tijdens incidenten communiceren we niet ineens via andere communicatiemiddelen, of communiceren we met hele andere doelgroepen. Communicatieadviseurs zijn dagelijks bezig met het bepalen van de juiste communicatiestrategie en het adviseren van bestuurders. Het is niet nodig hen specifiek daarop te trainen.

Maar wat moeten we dan wel leren?

Wat zijn dan die buitengewone omstandigheden? Hoe ga je daar mee om? Hoe bereid je je daar op voor? Hoe leer je daar van? Dat dus is de zoektocht die we aan gaan met verschillende collega’s uit het werkveld in een gesprek van ongeveer 30 tot 40 minuten. We gaan het gesprek me ze aan aan de hand van vragen zoals:  

  • Welke incident in je loopbaan is je het meest bijgebleven? En waardoor komt dat dan? 
  • Hoe kan je je voorbereiden op dergelijke buitengewone omstandigheden?
  • Wat kan en wil je meegeven aan collega’s die ook in buitengewone omstandigheden moeten communiceren? 

We gaan natuurlijk zelf leren tijdens de podcasts, maar we hopen ook dat we anderen kunnen laten genieten en wellicht leren.

Abonneer je op onze podcast! Veel luister en leerplezier!

Luister via ...