Podcast of HOPE - S07 / E126

Jacqueline Way: Happiness & the Impact of Daily Giving | De Impact van Dagelijks Geven | #126

Jacqueline Way is the founder of 365give, an Canadian organization dedicated to creating a happier and more meaningful life through daily giving. She started this organization with her three-year-old son, driven by the simple idea: "Change the World 1 give, 1 day at a time." Jacqueline is known as a world-famous speaker, with her inspiring TEDx Talk "How to Be Happy Every Day – It Will Change the World," viewed by millions. She is committed to social good causes, having personally and professionally raised over 10 million dollars for organizations worldwide.

Jacqueline Way is oprichtster van 365give, een Canadese organisatie die streeft naar het creëren van een gelukkiger en betekenisvoller leven door dagelijks te geven. Ze startte deze organisatie met haar driejarige zoon, gedreven door het simpele idee: "Verander de Wereld 1 gift, 1 dag tegelijk." Jacqueline staat bekend als een wereldberoemde spreker, met haar inspirerende TEDx Talk "How to Be Happy Every Day – It Will Change the World," die door miljoenen bekeken is. Ze zet zich in voor sociale goede doelen en heeft persoonlijk en professioneel meer dan 10 miljoen dollar ingezameld voor organisaties wereldwijd.

In the podcast, Jacqueline discusses the importance of daily giving for personal happiness and well-being. She emphasizes that giving, even in small ways, leads to a positive chemical reaction in the brain, resulting in happiness and well-being. The project, which started with simple activities like baking cookies for firefighters or cleaning up trash in the park, has grown into a global educational program. Jacqueline shares her personal experiences and the impact of 365 Give's principles on her family and community, highlighting how simple acts of kindness and generosity can resonate deeply and trigger a chain reaction of positivity. She also discusses the scientific evidence supporting how giving promotes happiness and reduces stress, and talks about implementing the program in schools and organizations, emphasizing the integration of giving into daily life. This concept of unconditional giving is emphasized, focusing on giving without expectations. Jacqueline illustrates this with anecdotes and examples, discussing the challenges and rewards of the project and how it has influenced her family and community, inspiring her to encourage others to give daily.

In de podcast spreekt Jacqueline over het belang van dagelijks geven voor persoonlijk geluk en welzijn. Ze benadrukt dat geven, zelfs in kleine manieren, leidt tot een positieve chemische reactie in de hersenen, wat resulteert in geluk en welzijn. Jacqueline begon 365 Give als een opvoedingsproject met haar zoon Nick, met het doel elke dag iets terug te geven aan de wereld. Dit project, dat begon met eenvoudige activiteiten zoals het bakken van koekjes voor de brandweer of het opruimen van afval in het park, is uitgegroeid tot een wereldwijd onderwijsprogramma. Ze deelt haar persoonlijke ervaringen en hoe de principes van 365 Give invloed hebben op haar gezin en gemeenschap. Het gesprek verheldert hoe eenvoudige daden van vriendelijkheid en vrijgevigheid diep kunnen resoneren en een kettingreactie van positiviteit kunnen veroorzaken. Jacqueline bespreekt ook het wetenschappelijke bewijs dat ondersteunt hoe geven geluk bevordert en stress vermindert. Ze vertelt over de implementatie van het programma in scholen en organisaties, waarbij ze de nadruk legt op het belang van het integreren van geven in het dagelijks leven. Hierbij wordt geven niet alleen als een morele daad beschouwd, maar ook als een wetenschappelijk onderbouwde methode om geluk en welzijn te verbeteren. Dit concept van onvoorwaardelijk geven wordt benadrukt, waarbij de nadruk ligt op het geven zonder verwachtingen. Jacqueline illustreert dit met anekdotes en voorbeelden, en bespreekt de uitdagingen en beloningen van het project. Ze benadrukt hoe het project haar gezin en gemeenschap heeft beïnvloed en deelt hoe ze door haar ervaringen geïnspireerd is om anderen aan te moedigen om ook dagelijks te geven.

For more information about the Podcast of HOPE, please visit: www.podcastofhope.nl

Follow us on Facebook and Instagram

Listen to the HAPPY MUSIC playlist on Spotify 

Don't forget to subscribe! We wish you a lot of listening pleasure and, of course, much happiness!

Bezoek onze website voor meer informatie over de Podcast of HOPE 

Volg ons op Facebook en Instagram

Luister naar de HAPPY MUSIC playlist op Spotify 

company logo

Over Podcast of HOPE

In de Podcast of HOPE komen interessante gasten aan het woord met wie Cliff en Nick in gesprek gaan over geluk. Hoe gelukkig zijn ze zelf, wat draagt volgens hun bij tot geluk en welke bijdrage leveren zij zelf om het geluk van anderen te vergroten? Onze gasten nemen foto’s mee die hen zelf gelukkig maken. Deze komen tijdens de opname op het scherm voorbij. Ook vragen wij de gasten om een boek of een ander object mee te nemen dat, voor hun, symbool staat voor geluk. Met mooie verhalen, inzichten en adviezen proberen wij je te inspireren voor meer geluk en welzijn in je eigen leven.

Om de week op zondag om 10:00 uur komt er een nieuwe aflevering online van de Podcast of HOPE.

Als je mee wilt helpen om het geluk in de wereld te bevorderen, kan je op de website van de Podcast of HOPE gratis stickers en tasjes bestellen. Zoals je weet is geluk het enige dat zich vermenigvuldigt als je het deelt!

We wensen je veel luisterplezier en natuurlijk heel veel geluk toe!

Luister via ...

Volg ons op ...