Podcast of HOPE - S06 / E101

Ron van Es: Welzijn boven Geluk: Rons Visie op Gemeenschap & Toekomst | #101

.

Ron van Es is een veelzijdig mentor, spreker, producent en film-, podcast- en televisiemaker. Hij richt zich met name op verdiepend leiderschap in je leven en je werk. Ron is eveneens oprichter van de ‘School for Purpose Leadership’. Hij is schrijver van de boeken ‘De volgende stap’, ‘Ertoe Doen’ en ‘Zie naar jou om’. In zijn column in ‘De Optimist’ gaat Ron op zoek naar de reden van ons bestaan.

In de podcast legt Ron uit dat hij geen fan is van het woord “geluk”. Hij kiest liever voor het woord “welzijn”. Volgens Ron impliceert het woord welzijn meer over wie je van binnen bent en welke betekenis je wilt geven aan je leven. We hebben het over de piramide van Maslow en de betekenis hiervan. Ron legt uit dat we de ander nodig hebben als we een betekenisvol leven willen leiden. Hij vertelt dat we tegenwoordig als mensen, als inwoners niet meer door de overheid gezien worden. Ook de globalisatie zorgt hiervoor. Ron noemt voorbeelden van dingen die we kunnen veranderen om deze ontwikkeling te keren. We hebben het over werkgevers en hoe zij kunnen zorgen voor een cultuur waar de werknemers zich meer betrokken tot voelen. Volgens Ron gaan de bedrijven die niet nadenken over hun "purpose" het niet redden in de toekomst. Hij legt uit dat flexibiliteit, in tegenstelling tot wat mensen vaak denken, niet bijdraagt tot verbinding maar voor extra stress. Volgens Ron zorgt het neoliberale beleid van het kabinet voor veel toekomstige problemen. Toch is hij optimistisch over de toekomst omdat er zoveel crisis is en crisis zorgt, zoals zo vaak, voor beweging. Ron legt uit dat we als mensen eigenlijk niet geschikt zijn om te globaliseren, maar beter gedijen in kleine gemeenschappen. We hebben het samen over de tussenruimte, wat volgens Ron de periode is waar we nu inzitten. Dit is een periode van strijd, omdat we uit een periode van stress komen. We moeten volgens hem vooruit, omdat we niet meer terug kunnen naar de tijd waar we uitkomen. Ron ziet tekenen van hoop. Volgens hem is het prioriteit dat we met elkaar in gesprek gaan en praten over de problemen die er zijn en hoe we die moeten oplossen. Vervolgens moeten we het dan ook gaan doen, anders voelen mensen zich weer niet gezien. Hij legt uit dat er een grote onderstroom is in de samenleving. Deze onderstromen gaan er volgens hem voor zorgen dat er belangrijke veranderingen doorgevoerd gaan worden in de samenleving op heel veel verschillende vlakken. Ron legt uit welke formule hij heeft bedacht om je missie in het leven te vinden. Wij hebben het over het schoolsysteem en over de verkeerde vragen die we jongeren stellen, waardoor we ze onvoldoende helpen om hun richting in het leven te vinden. We hebben het erover hoe in BV Nederland de instellingen steeds meer als bedrijf worden gerund. Volgens Ron willen de mensen geen onderdeel meer zijn van een bedrijf, maar van een gemeenschap. We zullen dan meer gaan praten over wat ons bindt in plaats van dat we het telkens hebben over wat ons anders maakt. Als laatste vertelt Ron een mooi oud Grieks verhaal dat verband houdt met de steen die hij naar de opname heeft meegenomen.

Algemeen:

In de podcast komen interessante gasten aan het woord met wie we in gesprek gaan over geluk. Hoe gelukkig zijn ze zelf, wat draagt volgens hun bij tot geluk en welke bijdrage leveren zij zelf om het geluk van anderen te vergroten? Met mooie verhalen, inzichten en adviezen proberen wij je te inspireren voor meer geluk en welzijn in je eigen leven. We wensen je dan ook veel luisterplezier en veel geluk toe!

De opnames worden ook op video opgenomen. Je kunt deze bekijken op YouTube en onze site podcastofhope.nl.Onze gasten nemen foto’s mee die hen zelf gelukkig maken. Deze komen tijdens de opname op het scherm voorbij. Ook vragen wij de gasten om een boekje of een ander object mee te nemen dat voor hun symbool staat voor geluk.

Om de week op zondag om 10:00 uur komt er een nieuwe aflevering online van de Podcast of HOPE,

Vergeet ons ook niet te volgen op Facebook en Instagram. Heb je een leuke suggestie voor onze podcast of wil je zelf een keer je verhaal komen vertellen, stuur dan een mailtje naar podcast@hope-xxl.com

Als je mee wilt helpen om het geluk in de wereld te bevorderen, kan je op de website van de Podcast of HOPE gratis stickers en tasjes bestellen. Zoals je weet is geluk het enige dat zich vermenigvuldigt als je het deelt!

Tot de volgende keer!

company logo

Over Podcast of HOPE

In de Podcast of HOPE komen interessante gasten aan het woord met wie Cliff en Nick in gesprek gaan over geluk. Hoe gelukkig zijn ze zelf, wat draagt volgens hun bij tot geluk en welke bijdrage leveren zij zelf om het geluk van anderen te vergroten? Onze gasten nemen foto’s mee die hen zelf gelukkig maken. Deze komen tijdens de opname op het scherm voorbij. Ook vragen wij de gasten om een boek of een ander object mee te nemen dat, voor hun, symbool staat voor geluk. Met mooie verhalen, inzichten en adviezen proberen wij je te inspireren voor meer geluk en welzijn in je eigen leven.

Om de week op zondag om 10:00 uur komt er een nieuwe aflevering online van de Podcast of HOPE.

Als je mee wilt helpen om het geluk in de wereld te bevorderen, kan je op de website van de Podcast of HOPE gratis stickers en tasjes bestellen. Zoals je weet is geluk het enige dat zich vermenigvuldigt als je het deelt!

We wensen je veel luisterplezier en natuurlijk heel veel geluk toe!

Luister via ...

Volg ons op ...