Uitspraak Centraal - S01 / A04

#4 - Special Uitspraak Centraal: Achter de uitspraak

In deze extra aflevering, speciaal voor de Week van de Rechtspraak, gaat Willem-Jan van Brussel in gesprek met drie oud-rechters van de Centrale Raad van Beroep, Milou van der Kade, Rob Bakker en Marijke Bruning. Ze zijn recent met pensioen gegaan en hebben alle drie lang als rechter gewerkt. Ze vertellen hoe ze hun werk hebben beleefd en geven een kijkje in de wereld die achter een uitspraak schuilgaat.

Vragen en/of opmerkingen kan je sturen naar communicatie.crvb@rechtspraak.nl! Je kan ons volgen via LinkedIn en Twitter!

company logo

Over Uitspraak Centraal

Uitspraak Centraal is een podcast van de Centrale Raad van Beroep. In iedere aflevering staat een in het oog springende uitspraak van de Raad centraal. We maken deze podcast om te vertellen over welke zaken wij beslissingen nemen en om inzicht te geven in beslissingen die interessant zijn op het gebied van rechtsvorming en rechtseenheid. Willem-Jan van Brussel, senior raadsheer bij de Centrale Raad van Beroep, ontvangt iedere aflevering een collega die over een zaak komt vertellen. Interviewer en geïnterviewde hebben zelf geen inhoudelijke rol bij de besproken zaak.


Vragen en/of opmerkingen kan je sturen naar communicatie.crvb@rechtspraak.nl! Je kan ons volgen via LinkedIn en Twitter!

Luister via ...

Volg ons op ...