Uitspraak Centraal - S02 / E09

#9 - Special Uitspraak Centraal: Hervatten van vooronderzoek door bestuursrechter

Een gesprek met hoogleraar bestuurskunde Bert Marseille en universitair docent staatsrecht, bestuursrecht en bestuurskunde Marc Wever

In deze extra lange zomerspecial gaat raadsheer Willem-Jan van Brussel in gesprek met hoogleraar bestuurskunde Bert Marseille en universitair docent staatsrecht, bestuursrecht en bestuurskunde Marc Wever van de Rijksuniversiteit Groningen. In maart dit jaar publiceerden Marseille en Wever het artikel ‘Processuele beslissingen van de bestuursrechter: biased ten gunste van de overheid?’. Ze onderzochten of de bestuursrechter vaker processuele beslissingen (waaronder het hervatten van het vooronderzoek) neemt ten gunste van de overheid dan ten gunste van de burger. Een mooie aanleiding voor een verdiepend gesprek. 

company logo

Over Uitspraak Centraal

De Centrale Raad van Beroep is de hoogste bestuursrechter in het sociale zekerheidsrecht, ambtenarenrecht en het pensioenrecht. Wij doen uitspraken over werk, inkomen en voorzieningen voor mensen die zich door ziekte, beperking of ouderdom niet zelfstandig kunnen redden, of zichzelf niet langer (volledig) in levensonderhoud kunnen voorzien. Het gaat dus om bestaanszekerheid van burgers.

In de podcast Uitspraak Centraal lichten we bijzondere zaken net wat uitgebreider toe. Heb je vragen over de podcast, of wil je meer informatie? Volg ons dan via rechtspraak.nl of LinkedIn.

Luister via ...

Volg ons op ...