Uitspraak Centraal - S02 / E09

#9 - Special Uitspraak Centraal: Hervatten van vooronderzoek door bestuursrechter

Een gesprek met hoogleraar bestuurskunde Bert Marseille en universitair docent staatsrecht, bestuursrecht en bestuurskunde Marc Wever

In deze extra lange zomerspecial gaat raadsheer Willem-Jan van Brussel in gesprek met hoogleraar bestuurskunde Bert Marseille en universitair docent staatsrecht, bestuursrecht en bestuurskunde Marc Wever van de Rijksuniversiteit Groningen. In maart dit jaar publiceerden Marseille en Wever het artikel ‘Processuele beslissingen van de bestuursrechter: biased ten gunste van de overheid?’. Ze onderzochten of de bestuursrechter vaker processuele beslissingen (waaronder het hervatten van het vooronderzoek) neemt ten gunste van de overheid dan ten gunste van de burger. Een mooie aanleiding voor een verdiepend gesprek. 

company logo

Over Uitspraak Centraal

Uitspraak Centraal is een podcast van de Centrale Raad van Beroep. In iedere aflevering staat een in het oog springende uitspraak van de Raad centraal. We maken deze podcast om te vertellen over welke zaken wij beslissingen nemen en om inzicht te geven in beslissingen die interessant zijn op het gebied van rechtsvorming en rechtseenheid. Willem-Jan van Brussel, senior raadsheer bij de Centrale Raad van Beroep, ontvangt iedere aflevering een collega die over een zaak komt vertellen. Interviewer en geïnterviewde hebben zelf geen inhoudelijke rol bij de besproken zaak.


Vragen en/of opmerkingen kan je sturen naar communicatie.crvb@rechtspraak.nl! Je kan ons volgen via LinkedIn en Twitter!

Luister via ...

Volg ons op ...