Uitspraak Centraal - S02 / E08

#8 - Uitspraak Centraal: Uniforme maatregelen in de Participatiewet

In deze aflevering staat het onderwerp uniforme maatregelen in de Participatiewet centraal. De Centrale Raad van Beroep behandelt veel zaken over deze maatregelen. Wat zijn dit voor maatregelen? En welk doel hebben de maatregelen?

Willem-Jan van Brussel bespreekt met raadsheer Karen Jacobs twee bijstandszaken waarin maatregelen worden opgelegd door gemeenten. In de ene zaak mocht een bijstandsgerechtigde in een kaasfabriek in Gouda aan de slag (CRVB:2022:696) en in de andere zaak krijgt een bijstandsgerechtigde werk aangeboden van de gemeente Waddinxveen in een kwekerij (CRVB:2022:268). Uiteindelijk krijgen beide bijstandsgerechtigden een maatregel opgelegd. Maar waarom en was het wel terecht dat de gemeenten maatregelen oplegden?

Vragen en opmerkingen kan je sturen naar communicatie.crvb@rechtspraak.nl! Je kan ons volgen via LinkedIn en Twitter!

company logo

Over Uitspraak Centraal

Uitspraak Centraal is een podcast van de Centrale Raad van Beroep. In iedere aflevering staat een in het oog springende uitspraak van de Raad centraal. We maken deze podcast om te vertellen over welke zaken wij beslissingen nemen en om inzicht te geven in beslissingen die interessant zijn op het gebied van rechtsvorming en rechtseenheid. Willem-Jan van Brussel, senior raadsheer bij de Centrale Raad van Beroep, ontvangt iedere aflevering een collega die over een zaak komt vertellen. Interviewer en geïnterviewde hebben zelf geen inhoudelijke rol bij de besproken zaak.


Vragen en/of opmerkingen kan je sturen naar communicatie.crvb@rechtspraak.nl! Je kan ons volgen via LinkedIn en Twitter!

Luister via ...

Volg ons op ...