Uitspraak Centraal - S01 / A05

#5 - Uitspraak Centraal: Over de eerste NOW-zaken

De vijfde aflevering van Uitspraak Centraal gaat over de eerste NOW-zaken die behandeld zijn bij de Centrale Raad van Beroep. NOW staat voor Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid Deze maatregel is bedoeld om werkgevers tegemoet te komen die door de coronacrisis omzet verloren hebben. Met deze tegemoetkoming kunnen werkgevers hun werknemers in dienst houden en het loon doorbetalen. Daarmee blijft werkgelegenheid behouden en worden de werknemers niet afhankelijk van een uitkering.

De eerste NOW-zaken over de subsidieverlening druppelen nu langzaam binnen bij de CRvB. Willem-Jan van Brussel maakt samen met Ad van Bommel, senior gerechtsauditeur bij de werkstroom Sociale Verzekeringen, een korte tussenstand op van de eerste uitspraken. De volgende uitspraken worden besproken: ECLI:NL:CRVB:2021:87, ECLI:NL:CRVB:2021:2392 en ECLI:NL:CRVB:2021:2393.

company logo

Over Uitspraak Centraal

Uitspraak Centraal is een podcast van de Centrale Raad van Beroep. In iedere aflevering staat een in het oog springende uitspraak van de Raad centraal. We maken deze podcast om te vertellen over welke zaken wij beslissingen nemen en om inzicht te geven in beslissingen die interessant zijn op het gebied van rechtsvorming en rechtseenheid. Willem-Jan van Brussel, senior raadsheer bij de Centrale Raad van Beroep, ontvangt iedere aflevering een collega die over een zaak komt vertellen. Interviewer en geïnterviewde hebben zelf geen inhoudelijke rol bij de besproken zaak.


Vragen en/of opmerkingen kan je sturen naar communicatie.crvb@rechtspraak.nl! Je kan ons volgen via LinkedIn en Twitter!

Luister via ...

Volg ons op ...