Uitspraak Centraal - S01 / E03

#3 - Uitspraak Centraal: Wmo-begeleiding en jeugdhulp

Deze aflevering gaat over twee uitspraken. De eerste uitspraak gaat over resultaatgericht verstrekken in de Wmo 2015 (ECLI:NL:CRVB:2021:1381) en de tweede uitspraak gaat over financiële draagkracht in de Jeugdwet (ECLI:CRVB:2021:1327).

Ter sprake komen verder uitspraken over huishoudelijke ondersteuning (ECLI:NL:CRVB:2016:1491 en ECLI:CRVB:2018:3241). Ook wordt verwezen naar een artikel in het Nederlands Juristenblad (Tim Robbe, Raadsleden, wethouders en ambtenaren: Pas op voor een toeslagenaffaire in het sociaal domein!, 2021/1323). Benieuwd naar de internetconsultatie die in de podcast wordt genoemd? Lees hier dan verder: Consultatie Wmo 2015.

Vragen en/of opmerkingen kan je sturen naar communicatie.crvb@rechtspraak.nl! Je kan ons volgen via LinkedIn en Twitter!

company logo

Over Uitspraak Centraal

Uitspraak Centraal is een podcast van de Centrale Raad van Beroep. In iedere aflevering staat een in het oog springende uitspraak van de Raad centraal. We maken deze podcast om te vertellen over welke zaken wij beslissingen nemen en om inzicht te geven in beslissingen die interessant zijn op het gebied van rechtsvorming en rechtseenheid. Willem-Jan van Brussel, senior raadsheer bij de Centrale Raad van Beroep, ontvangt iedere aflevering een collega die over een zaak komt vertellen. Interviewer en geïnterviewde hebben zelf geen inhoudelijke rol bij de besproken zaak.


Vragen en/of opmerkingen kan je sturen naar communicatie.crvb@rechtspraak.nl! Je kan ons volgen via LinkedIn en Twitter!

Luister via ...

Volg ons op ...