Uitspraak Centraal - S01 / A01

#1 - Uitspraak Centraal: Kwijtschelding van een schuld in de bijstand

In deze aflevering gaat het over kwijtschelding van een schuld in de bijstand. De besproken uitspraak is ECLI:NL:CRVB:2020:3387. Naast deze uitspraak wordt in de podcast nog de volgende uitspraak genoemd: ECLI:NL:CRVB:2018:363. Ook wordt er verwezen naar de Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving.  


Vragen en/of opmerkingen kan je sturen naar communicatie.crvb@rechtspraak.nl! Je kan ons volgen via LinkedIn en Twitter!

company logo

Over Uitspraak Centraal

Uitspraak Centraal is een podcast van de Centrale Raad van Beroep. In iedere aflevering staat een in het oog springende uitspraak van de Raad centraal. We maken deze podcast om te vertellen over welke zaken wij beslissingen nemen en om inzicht te geven in beslissingen die interessant zijn op het gebied van rechtsvorming en rechtseenheid. Willem-Jan van Brussel, senior raadsheer bij de Centrale Raad van Beroep, ontvangt iedere aflevering een collega die over een zaak komt vertellen. Interviewer en geïnterviewde hebben zelf geen inhoudelijke rol bij de besproken zaak.


Vragen en/of opmerkingen kan je sturen naar communicatie.crvb@rechtspraak.nl! Je kan ons volgen via LinkedIn en Twitter!

Luister via ...

Volg ons op ...