Nadenkstof - S02 / A03

Mgr. de Korte: heeft onze samenleving weer meer verstilling nodig?

Joost Heessels praat met Mgr. de Korte, Bisschop van het Bisdom 's-Hertogenbosch. Een gesprek over thema's als het celibaat en de positie van de vrouw binnen de Katholieke kerk. We hebben het ook over carnaval, zijn loopbaan en het geloof in crisistijd. Het belangrijkste thema is toch wel de vraag of onze samenleving meer verstilling nodig heeft.

Over Nadenkstof

Joost Heessels in gesprek met diverse mensen over hun drijfveren, keuzes en het leven in het bijzonder.

Luister via ...

Volg ons op ...